Biz Kimiz

Kısa Adı MUGAFED olan Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu isminden de ortaya çıkacağı gibi meslektaşlarımızın sanatkar olduğunu ve sanata önem verdiğini ortaya çıkarmak amacı ile A.Salih GÜNEY başkanlığında 6 mesleği derneğin bir araya gelmesi ile resmi olarak kurulmuştur.Federasyon ilk ilke edindiği meslektaşlarımıza saygınlık katmak,meslektaşlarımızın ortak sorunlarını gidermek,şeffatlık içinde federasyonumuzu birlikte yönetmek,mesleğimize saygınlık değer ve katkı katmak amacı ile kurulmuştur.Mesleki değerin olabilmesi için tüm beyaz ceket giyen meslektaşlarımızla bir çatı altına toplamak ve makam,mevki,menfeat gütmeksizin aşçılık mesleği için çalışmalar yapmak.Yapılan her projeyi meslektaşlarımıza danışarak birlik içinde yönetmek.Yapılan her projeye tüm meslektaşlarımızı davet ederek bir bayram havasında yapmak.Mesleki danıştay kurarak meslektaşlarımızla sosyal yardımlaşma,iş,sigorta,menü,faaliyetlerinde bulunmak.Şeffatlık ilkesine bağlı kalarak,koltuk değil meslek sevdası ile hareket etmek.Mesleki alanda eğitim veren okullarımızla hareket ederek ”Ağaç yaşken eğilir”mantığı ile hareket ederek genç şeflerimizle yanında olmak.Vizyon faaliyetlerde bulunarak her zaman ileriyi düşünerek meslek için yarınlarınlar için çalışmalar içinde olacağız.Federasyonumuzun kurucu üyeliklerini
Cemal SEVEN Anadolu Şef Aşçılar Derneği
İsmail ÖZSOY İstanbul Şef Aşçılar Sos.Yar.Derneği
Murat BAYKUT İstanbul Gastronomi Aşçılar Derneği
Naki KURNAZ İstanbul Yeditepe Aşçılar ve Garsonlar Derneği
Hicri ALTUN Şef 34 Aşçılar Sos.Yar.Day.ve Kül.Derneği
Aziz TEMİZ Tokat Gastronomi Aşçılar Derneği ‘nden oluşmaktadır.